• חרשי הברזל 3 תלפיות, ירושלים
  • 6783007 – 02
  • automat.office@gmail.com
המפעל
הלקוחות שלנו